Dr. J.P.Kazickas

Kviečiame dalyvauti Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Žemaitijos programavimo konkursuose ir baigiamajame dr. J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų forume. Forume galėsite dalyvauti programavimo, informacinių technologijų bei multimedijos ir sukurtų programų konkursuose.

Visų konkursų laureatai bus apdovanoti dr. J. P. Kazicko šeimos fondo ir rėmėjų įsteigtais prizais. Geriausiai pasirodžiusiems programavimo konkursuose moksleiviams be papildomos atrankos bus suteikiama teisė dalyvauti Lietuvos mokinių informatikos olimpiados respublikiniame etape.

Šiemet bus organizuojamas papildomas penktas konkursas  Kauno miesto ir Kauno rajono moksleiviams, kuris įvyks Kauno technologijos universiteto (KTU) Inžinerijos licėjuje. Šis licėjus yra buvusi Kauno „Purienų“ vidurinė mokykla. Tai pirmoji tokio tipo švietimo įstaiga Lietuvoje, kurioje mokysis būsimi inžinerijos mokslininkai ir išradėjai.

Konkursai, skatinantys moksleivius domėtis tiksliaisiais mokslais, Kauno technologijos universitete pradėti organizuoti 1997 m. Vėliau, nuo 2001 m., kasmet imti rengti jaunųjų kompiuterininkų atrankiniai konkursai keturiuose Lietuvos regionuose. Pirmasis jų vyko Pasvalyje. 2004 m. KTU vyko baigiamasis forumas, kuriam suteiktas dr. J. P. Kazicko vardas.

2015 m. konkursai:

  • Suvalkijos krašto – vasario 18 d. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje;
  • Dzūkijos krašto – vasario 20 d. Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje;
  • Kauno regiono – vasario 20 d. Kauno technologijos universiteto Inžinerijos licėjuje;
  • Aukštaitijos krašto – vasario 27 d. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje;
  • Žemaitijos krašto – vasario 27 d. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje.

Baigiamasis dr. J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumas vyks 2015 m. kovo 7 d.